Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Piaseczno  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Piaseczno

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Piaseczno.

Mapa Geoportal Piaseczno
Mapa z granicą gminy Piaseczno
herb gminy Piaseczno

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Piasecznoul. Kościuszki 5Piaseczno, 05-500

Tel: 22 7017500

Fax: 22 7567049

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

E-mail: urzad@piaseczno.eu

Powiat: piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Piaseczno: 1418043

Witryna: www.piaseczno.eu

Władze lokalne: Burmistrz Daniel Putkiewiczsekretarz@piaseczno.eu

Aktualności z gminy Piaseczno

Pobierz mapę gminy Piaseczno

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Piaseczna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Piaseczno to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Piaseczno na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Piaseczna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Piaseczna

Gmina Piaseczno w liczbach

Powierzchnia gminy Piaseczno*

128 km2

977 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Piaseczno*

86 217 mieszkańców

44 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Piaseczno*

672 mieszkańców na km2

225 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Piaseczno

Geoportal Piaseczno prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Piaseczno, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Piaseczno.

Dostęp do danych Geoportalu Piaseczno

Jak powstał Geoportal gminy Piaseczno?

Geoportal Piaseczno powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Piaseczno, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Piaseczno.

Geoportal Piaseczno umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Piaseczno, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Piaseczno

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Piaseczno?

Informacje na Geoportalu Piaseczno

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Piaseczno?

Korzyści z Geoportalu Piaseczno

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Piaseczno?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Piaseczno.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Piaseczno łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Piasecznie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Piaseczna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Piaseczno, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Piaseczno oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Piaseczno. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Piaseczna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Piaseczna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Piaseczno. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Piaseczno.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Piasecznie.

  Geoportal gminy Piaseczno posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Piaseczno. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Piasecznie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Piaseczno przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Piasecznie.

  W Geoportalu Piaseczno przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Piaseczno. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Piasecznie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Piaseczno zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Piaseczno, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Piaseczno oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Piaseczno.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Piaseczno. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Piaseczno są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Piaseczno podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Piaseczno.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Piasecznie. W Geoportalu gminy Piaseczno udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Piasecznie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Piaseczno.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Piaseczno. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Piaseczno.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Piaseczno, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Piaseczno. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Piaseczno.

 • Zabytki w gminie Piaseczno

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Piaseczno. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Piaseczno oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Piaseczno.

 • Informacje o wyborach w gminie Piaseczno

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Piaseczno. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Piaseczno i wiele istotnych informacji.

Geoportal Piaseczno dla mieszkańców

Geoportal Piaseczno jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Piaseczno. Na mapie Piaseczna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Piaseczno mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Piaseczno. Korzystając z map Geoportalu gminy Piaseczno w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Piaseczno są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Piaseczno dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Piaseczno dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu