Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Piaseczno - sprawdź miejscowy plan gminy Piaseczno

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Piaseczno? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Piaseczno.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Piaseczno.

MPZP Piaseczno
Mapa MPZP gminy Piaseczno

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Piasecznie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Piaseczno

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Piaseczno i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Piaseczno prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Piaseczna. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Piaseczno.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Piaseczno i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Piaseczno z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Piaseczna

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Piaseczna

0

291 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Piaseczno, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Piaseczno, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

8765 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Piaseczna.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Piaseczno - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Piaseczno z podziałem na lata

Rejestr MPZP Piaseczno

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Piaseczno. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 1192/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 – etap 1.1192/LXI/202223-11-2022
Uchwała nr 1191/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US1191/LXI/202223-11-2022
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.287.2022.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 r. Rada Miejska w PiasecznieWNP-I.4131.287.2022.JF14-11-2022
Uchwała nr 1149/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 – etap 1.1149/LIX/202219-10-2022
Uchwała nr 1084/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II1084/LIV/202213-7-2022
Uchwała nr 1062/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR - etap I1062/LII/202225-5-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Piasecznie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Piaseczno odpowiada wójt/burmistrz gminy Piaseczno. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno nie obowiązuje, to urząd gminy Piaseczno wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Piasecznie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Piaseczno z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Piaseczno na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Piaseczna. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Piaseczno!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Piaseczno